Twee jaar geleden is HVWC Harderwijk gestart met een proces om de wachtlijst voor woonwagenbewoners kleiner te maken. Na diverse gesprekken met ambtenaren werd al snel duidelijk dat er eerst beleid geschreven moest worden. De gemeenteraad heeft de problematiek opgepakt. Daardoor is er een start gemaakt met ’nieuw’ woonwagenbeleid en loopt er inmiddels een pilot.

Het uiteindelijke doel is om op een nieuwe locatie een ‘groot’ woonwagenpark te bouwen met een clubhuis. Om dit mogelijk te maken dient er op korte termijn een locatie-onderzoek plaats te vinden en wordt bekeken of de beoogde locaties geschikt zijn voor bouw en bewoning. Het bestuur van de huurdersvereniging probeert het college B & W en de gemeenteraad te bewegen om snel te starten met een onderzoek naar de locatie.

In een interview op HK13TV spreekt Billy Goosen met voorzitter Lammert de Ruiter en penningmeester Dolf de Jonge over de stappen die gemaakt zijn om de woonwagencultuur in Harderwijk te beschermen en te behouden.

Woonwagenbewoners op HK13TV: "we blijven vechten voor onze eigen cultuur"
Op de foto vlnr: Lammert de Ruiter, Leida Mandemaker, Dolf de Jonge.
Op de foto’s vlnr: Lammert de Ruiter, Leida Mandemaker, Dolf de Jonge.