Van verschillende kanten kregen we meldingen dat de kerkdienst op zondag de laatste tijd niet of niet goed te zien is. Deze uitzendingen zijn een samenwerking tussen HK13TV, de CAI en de kerken. We hebben onze eigen apparatuur doorgelicht, maar daar lijkt het probleem niet te zitten. We zijn dus nog bezig met het opsporen van het probleem. Er zijn door de verschillende schakels veel oorzaken denkbaar. We doen hard ons best om een oplossing te vinden voor zondag aanstaande zodat de kerkdienst gewoon weer te zien is.